Jeg hedder Lisbeth Garly Andersen. Jeg er født i 1969 og uddannet psykoterapeut

 

Jeg bor på Margretheholm i København K, er gift og mor til to store børn  

Jeg er vinterbader og elsker at rejse. 

MIN TERAPEUTISKE BAGGRUND, TILGANG OG METODER:

Jeg er uddannet psykoterapeut ved ID Academy og tog min afsluttende eksamen i 2017. Jeg er nu ved at uddanne mig til psykolog på Københavns Universitet. Jeg arbejder deltid på Tuba, hvor jeg hjælper unge, der er opvokset med forældre, med alkoholmisbrug. Herudover har jeg min egen private praksis som psykoterapeut. 

ID psykoterapeutuddannelsen er en af Danmarks mest anerkendte psykoterapeutuddannelser og opfylder de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser.

 

Jeg har haft klienter siden 2014, og synes det har været berigende at guide andre mennesker i deres personlige udvikling og selvindsigt. 

 

Jeg er god til at tilpasse mig til den enkelte klients behov, og i at etablere en respektful dialog. I min praksis har jeg fokus på at skabe et trygt og privat rum med fortrolighed, hvor der er tid, plads og mulighed for at tale om de ting og forhold, der kan være svære at forholde sig til.

 

Alle udfordringer, dilemmaer og problematikker kan bringes op i terapien.  Jeg har i terapien særligt arbejdet med relationelle problemstillinger, og har en særlig indsigt i, hvad det vil sige at vokse om med alkoholmisbrug i familien. 

 

TERAPEUTISK GRUNDLAG OG METODE

Som terapeut bygger jeg mit arbejde på den tanke, at vi som mennesker er frie væsener, der er i stand til selv at bestemme, hvordan vi skal leve. Gennem personlig, nærværende og dybdegående samtale hjælper jeg dig til at blive opmærksom på dine følelser samt dine reaktioner på dem.

På den måde kan vi sammen begynde at kortlægge, hvor dine udfordringer ligger og hvilke skridt, du kan tage for at komme nærmere det liv, du ønsker at leve.

Da målet for terapien er forskellig fra person til person, vil jeg i min tilgang inddrage forskellige terapeutiske metoder afhængig af den konkrete situation. På den måde får du en helt individuel behandling/samtale ud fra dine behov/din aktuelle situation. 

Jeg gør brug af indsigter og metoder fra kognitiv, systemisk, psykodynamisk, eksistentiel og humanistisk psykologi.

Jeg deltager løbende i kurser og workshops for at udvikle mig og holde mig opdateret. Jeg modtager supervision og går i egenterapi. 

UDDANNELSESBAGGRUND ELLERS

Jeg er oprindelig uddannet antropolog, og har udført en række undersøgelser i Danmark og i udlandet. Jeg har beskæftiget mig med menneskerettigheder, fængselsforhold, flygtninge og asylansøgere, fattigdom, illegale i Danmark, statsborgerskab og andre lignende emner.

Igennem mit undersøgende arbejde har jeg mødt og lyttet til mange forskellige mennesker i mange (sårbare) situationer.