Samtalen er kernen i terapien, og derfor lægger jeg meget vægt på at få etableret en god og tryg relation.

 

Jeg er opmærksom på, hvad du fortæller, og på hvilken måde du fortæller det. Jeg anvender i samtalen forskellige interventionsmetoder. Det vil sige, at jeg f.eks. stiller opklarende spørgsmål, spejler dig eller henleder din opmærksomhed på eventuelle kropslige reaktioner.

 

Derved hjælper jeg dig til at se og bearbejde de dybereliggende problematikker, der er centrale for dig, og som måske - hvad end du er bevidst om det eller ej - begrænser dig. Sammen ser vi på hvilke udfordringer du har, og hvilke skridt du kan tage for at leve det liv du ønsker at leve. 

 

I et terapiforløb hos mig vil du kunne få:

·         Fornyet indsigt, positive tanker om dig selv

·         En bedre livskvalitet og balance i dit liv

·         Afklaring og bevidsthed om din livssituation

·         Øget selvværd og større livskvalitet

·         Bedre grænsesætning overfor andre og klarere grænser i dig selv

·         Sunde og positive måder at relatere dig til andre

·         Frie valg og selvansvarlighed i dit liv