Pårørende til Alkoholmisbrug

Er du opvokset med forældre, der har misbrugt alkohol?


Statistikken viser, at 1 ud af 10 danskere vokser op i et hjem, hvor en eller begge forældre har et misbrug af alkohol. 


Som led i mit arbejde for Tuba har jeg fået en omfattende viden om, hvilke konsekvenser det kan have  at være opvokset med forældre, der har misbrugt alkohol, og jeg har i flere år hjulpet netop denne gruppe. Konsekvenser kan være lavt selvværd, problemer med at sætte grænser, problemer i nære relationer, skamfølelse og en overdreven tendens til bekymringer. 

 


Du kender måske til, at 
 

  • Du er god til at holde facaden og udadtil har tjek på tingene, men føler dig forvirret og usikker indeni

  • At du har svært ved at tale med andre om, hvordan du virkelig har det

  • At du føler dig ensom, også selvom du er sammen med andre

  • At du er opmærksom på andre og hjælper andre, men ikke tager vare på dine egne behov

  • At du har stor brug for andres accept og bekræftelse

Der er selvfølgelig forskel på, hvordan en opvækst med alkohol påvirker den enkelte. Det er dog ofte sådan, at voksne børn af alkoholikere har savnet nærhed, tryghed og at blive set og hørt. Og ofte har de taget et uforholdsmæssigt stort ansvar i familien. 


Det kan være en hjælp at gå i samtaleterapi og finde ud af, at du ikke er den eneste, der har det på denne måde, og at du ikke behøver at have det sådan. Der er ”en vej ud”, og den kan vi finde sammen. Terapien vil ofte bl.a. handle om, at skal udvikle din evne til at tage omsorg for dig selv, dit liv og dine egne behov og hele gamle sår. 


Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere.